Edycja

0

Dni warsztatów

0

Wykładowców

0

Liczba godzin

0

Procent zadowolonych klientów

0

7 powodów dlaczego warto:

1. Poznasz podstawy prawne w zakresie ograniczenia emisji hałasu dedykowane dla przemysłu.
2. Poznasz najczęściej popełniane błędy przez przemysł, czego konsekwencją są kary nakładane przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.
3. Dowiesz się co to jest analiza akustyczna oraz kiedy i dlaczego się ją wykonuje.
4. Uzyskasz niezbędne informacje o hałasie jako wielkości fizycznej, jakie są wymagania w zakresie pomiaru hałasu (metody pomiarowe) oraz jak prawidłowo interpretować wyniki.
5. Dowiesz się co należ brać pod uwagę przy planowaniu inwestycji, aby nie narazić firmy na przekroczenia emisji hałasu oraz jakie są wymagania prawa ochrony środowiska w tym zakresie.
6. Poznasz zasady przygotowania zapytań ofertowych – specyfikacji technicznej – do wyboru wykonawcy zabezpieczeń akustycznych, dzięki czemu uzyskasz porównywalne oferty oraz usługę, która zagwarantuje ci otrzymanie oczekiwanego efektu zabezpieczeń.
7. Poznasz wady i zalety konkretnych zabezpieczeń i w jakich warunkach należy je stosować, dzięki czemu będziesz mógł ocenić projekty i koncepcje przedstawiane przez wykonawców zabezpieczeń

CZYTAJ WIĘCEJ
7 powodów dlaczego warto:

Nasi Eksperci

Grzegorz Ulikowski

GIOŚ. Główny Specjalista (czynnie wykonujący badania gazów odlotowych) w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Magister oceanografii, absolwent UG w Gdańsku, studium podyplomowe z Ochrony Atmosfery na Politechnice Wrocławskiej. Wykonywana praca: główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w GIOŚ Warszawa CLB Oddział w Białymstoku Pracownia w Suwałkach. Zatrudniony w byłym WIOŚ w Suwałkach od 1995 r. - od początku przy badaniach gazów odlotowych. Od 2010 współpracuje z CE2 w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych/zamkniętych, audytów wewnętrznych. Jako uczestnik i jednocześnie prelegent brał udział w wielu warsztatach emisyjnych oraz konwersatoriach.
Metro Toronto Convention Centre, late 2004 A convention, in the sense of a meeting, is a gathering of individuals who meet at an arranged place and time in order to discuss or engage in some common interest

Grzegorz Ulikowski

GIOŚ. Główny Specjalista (czynnie wykonujący badania gazów odlotowych) w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Magister oceanografii, absolwent UG w Gdańsku, studium podyplomowe z Ochrony Atmosfery na Politechnice Wrocławskiej. Wykonywana praca: główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w GIOŚ Warszawa CLB Oddział w Białymstoku Pracownia w Suwałkach. Zatrudniony w byłym WIOŚ w Suwałkach od 1995 r. - od początku przy badaniach gazów odlotowych. Od 2010 współpracuje z CE2 w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych/zamkniętych, audytów wewnętrznych. Jako uczestnik i jednocześnie prelegent brał udział w wielu warsztatach emisyjnych oraz konwersatoriach.
Metro Toronto Convention Centre, late 2004 A convention, in the sense of a meeting, is a gathering of individuals who meet at an arranged place and time in order to discuss or engage in some common interest

closepopup
Dariusz Puto

Specjalista z zakresu pomiarów hałasu. Praktyk posiadający blisko dziesięcioletnie doświadczanie w pracy pomiarowca w laboratorium ochronników słuchu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Realizator badań hałasu komunikacyjnego wykonywanych na potrzeby opracowania mapy hałasu oraz pomiarów hałasu od ruchu tramwajowego w Warszawie.

Dariusz Puto

Specjalista z zakresu pomiarów hałasu. Praktyk posiadający blisko dziesięcioletnie doświadczanie w pracy pomiarowca w laboratorium ochronników słuchu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Realizator badań hałasu komunikacyjnego wykonywanych na potrzeby opracowania mapy hałasu oraz pomiarów hałasu od ruchu tramwajowego w Warszawie.

closepopup
Zbigniew Szymański

Wieloletni Kierownik Techniczny Zakładu Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Ekspert Polskiej Izby Ekologii, Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie metod analizy i badania hałasu w środowisku posiadający doświadczenie w pracy w Ministerstwie Środowiska i GDOŚ oraz WIOŚ.

Zbigniew Szymański

Wieloletni Kierownik Techniczny Zakładu Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Ekspert Polskiej Izby Ekologii, Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie metod analizy i badania hałasu w środowisku posiadający doświadczenie w pracy w Ministerstwie Środowiska i GDOŚ oraz WIOŚ.

closepopup
Mariusz Szalej

Dyrektor ds. ocen i ekspertyz w Zakładzie Ochrony Środowiska „DECYBEL” S.C., Kierownik Laboratorium Pomiarów Akustycznych, specjalista w zakresie analityki akustycznej (m.in. w inwentaryzacji źródeł hałasu oraz opracowaniach zawierających obliczenia propagacji hałasu wraz z wykreśleniem map akustycznych). Specjalista w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego z trzydziestoletnim doświadczeniem.
Dyrektor ds. ocen i ekspertyz w Zakładzie Ochrony Środowiska „DECYBEL” S.C., Kierownik Laboratorium Pomiarów Akustycznych, specjalista w zakresie analityki akustycznej (m.in. w inwentaryzacji źródeł hałasu oraz opracowaniach zawierających obliczenia propagacji hałasu wraz z wykreśleniem map akustycznych). Specjalista w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego z trzydziestoletnim doświadczeniem.

Mariusz Szalej

Dyrektor ds. ocen i ekspertyz w Zakładzie Ochrony Środowiska „DECYBEL” S.C., Kierownik Laboratorium Pomiarów Akustycznych, specjalista w zakresie analityki akustycznej (m.in. w inwentaryzacji źródeł hałasu oraz opracowaniach zawierających obliczenia propagacji hałasu wraz z wykreśleniem map akustycznych). Specjalista w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego z trzydziestoletnim doświadczeniem.
Dyrektor ds. ocen i ekspertyz w Zakładzie Ochrony Środowiska „DECYBEL” S.C., Kierownik Laboratorium Pomiarów Akustycznych, specjalista w zakresie analityki akustycznej (m.in. w inwentaryzacji źródeł hałasu oraz opracowaniach zawierających obliczenia propagacji hałasu wraz z wykreśleniem map akustycznych). Specjalista w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego z trzydziestoletnim doświadczeniem.

closepopup
Janusz Kamyk

Specjalista o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, pracownik Zakładu Projektowania i Doradztwa Technicznego "GORPROJEKT" Sp. z o.o.. Firma "GORPROJEKT"specjalizuje się w rozwiązywaniu nietypowych problemów technicznych i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, m.in. w zakresie: wyciszenia obiektów przemysłowych. Opracowują dokumentację i wykonują zabezpieczenia przeciwhałasowe dla energetyki, górnictwa, chemii i hutnictwa.
Specjalista o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, pracownik Zakładu Projektowania i Doradztwa Technicznego "GORPROJEKT" Sp. z o.o.. Firma "GORPROJEKT"specjalizuje się w rozwiązywaniu nietypowych problemów technicznych i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, m.in. w zakresie: wyciszenia obiektów przemysłowych. Opracowują dokumentację i wykonują zabezpieczenia przeciwhałasowe dla energetyki, górnictwa, chemii i hutnictwa.

Janusz Kamyk

Specjalista o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, pracownik Zakładu Projektowania i Doradztwa Technicznego "GORPROJEKT" Sp. z o.o.. Firma "GORPROJEKT"specjalizuje się w rozwiązywaniu nietypowych problemów technicznych i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, m.in. w zakresie: wyciszenia obiektów przemysłowych. Opracowują dokumentację i wykonują zabezpieczenia przeciwhałasowe dla energetyki, górnictwa, chemii i hutnictwa.
Specjalista o dużym doświadczeniu zawodowym, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, pracownik Zakładu Projektowania i Doradztwa Technicznego "GORPROJEKT" Sp. z o.o.. Firma "GORPROJEKT"specjalizuje się w rozwiązywaniu nietypowych problemów technicznych i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, m.in. w zakresie: wyciszenia obiektów przemysłowych. Opracowują dokumentację i wykonują zabezpieczenia przeciwhałasowe dla energetyki, górnictwa, chemii i hutnictwa.

closepopup
Adrian Prusko

Specjalista ds. pomiarów hałasu i ocen środowiskowych, pracownik Zakładu Pomiarowo-Badawczego Energetyki Energopomiar Sp. z o. o. Specjalista posiadający wieloletnie doświadczenie w pomiarach hałasu, w wykonywaniu opracowań analiz w zakresie akustyki na potrzeby ocen spełnienia gwarancji, w tworzeniu raportów oddziaływania na środowisko, wymaganych pozwoleń odnośnie wielkości emisji hałasu i innych, w opracowaniu koncepcji ograniczenia emisji hałasu. Zajmuje się projektowaniem konkretnych rozwiązań oraz doradztwem przy podpisywaniu umów i gwarancji oraz przygotowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji w ochronie środowiska.
A convention, in the sense of a meeting, is a gathering of individuals who meet at an arranged place and time in order to discuss or engage in some common interest.

Adrian Prusko

Specjalista ds. pomiarów hałasu i ocen środowiskowych, pracownik Zakładu Pomiarowo-Badawczego Energetyki Energopomiar Sp. z o. o. Specjalista posiadający wieloletnie doświadczenie w pomiarach hałasu, w wykonywaniu opracowań analiz w zakresie akustyki na potrzeby ocen spełnienia gwarancji, w tworzeniu raportów oddziaływania na środowisko, wymaganych pozwoleń odnośnie wielkości emisji hałasu i innych, w opracowaniu koncepcji ograniczenia emisji hałasu. Zajmuje się projektowaniem konkretnych rozwiązań oraz doradztwem przy podpisywaniu umów i gwarancji oraz przygotowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji w ochronie środowiska.
A convention, in the sense of a meeting, is a gathering of individuals who meet at an arranged place and time in order to discuss or engage in some common interest.

closepopup

Zostańmy w kontakcie

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z Nami!

Sprawy organizacyjne

Jeśli masz pytania dot. organizacji konferencji.

Marcin Zieńczuk
Specjalista ds. szkoleń i marketingu

Sprawy merytoryczne

Jeśli masz pytania dot. organizacji konferencji.

Renata Lauer
Specjalista ds. doradztwa