Warsztaty skierowane są do osób pracujących w działach: Ochrony środowiska, Technicznych oraz Inwestycyjnych.

Dzięki udziałowi w Warsztatach Akustycznych:

  1. Poznasz podstawy prawne w zakresie ograniczenia emisji hałasu dedykowane dla przemysłu.
  2. Poznasz najczęściej popełniane błędy przez przemysł, czego konsekwencją są kary nakładane przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.
  3. Dowiesz się co to jest analiza akustyczna oraz kiedy i dlaczego się ją wykonuje.
  4. Uzyskasz niezbędne informacje o hałasie jako wielkości fizycznej, jakie są wymagania w zakresie pomiaru hałasu (metody pomiarowe) oraz jak prawidłowo interpretować wyniki.
  5. Dowiesz się co należ brać pod uwagę przy planowaniu inwestycji, aby nie narazić firmy na przekroczenia emisji hałasu oraz jakie są wymagania prawa ochrony środowiska w tym zakresie.
  6. Poznasz zasady przygotowania zapytań ofertowych – specyfikacji technicznej – do wyboru wykonawcy zabezpieczeń akustycznych, dzięki czemu uzyskasz porównywalne oferty oraz usługę, która zagwarantuje ci otrzymanie oczekiwanego efektu zabezpieczeń.
  7. Poznasz wady i zalety konkretnych zabezpieczeń i w jakich warunkach należy je stosować, dzięki czemu będziesz mógł ocenić projekty i koncepcje przedstawiane przez wykonawców zabezpieczeń