I Ogólnopolskie Warsztaty Akustyczne dla Przemysłu

Warsztaty akustyczne to wiedza o hałasie dedykowana dla przemysłu: dla działów technicznych, ochrony środowiska i inwestycyjnych.

Aby sprostać wymaganiom prawa ochrony środowiska, o zabezpieczeniach przed hałasem należy myśleć na każdym etapie pracy i życia instalacji oraz urządzeń.

  1. Poznasz podstawy prawne w zakresie ograniczenia emisji hałasu dedykowane dla przemysłu.
  2. Poznasz najczęściej popełniane błędy przez przemysł, czego konsekwencją są kary nakładane przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.
  3. Dowiesz się co to jest analiza akustyczna oraz kiedy i dlaczego się ją wykonuje.
  4. Uzyskasz niezbędne informacje o hałasie jako wielkości fizycznej, jakie są wymagania w zakresie pomiaru hałasu (metody pomiarowe) oraz jak prawidłowo interpretować wyniki.
  5. Dowiesz się co należ brać pod uwagę przy planowaniu inwestycji, aby nie narazić firmy na przekroczenia emisji hałasu oraz jakie są wymagania prawa ochrony środowiska w tym zakresie.
  6. Poznasz zasady przygotowania zapytań ofertowych – specyfikacji technicznej – do wyboru wykonawcy zabezpieczeń akustycznych, dzięki czemu uzyskasz porównywalne oferty oraz usługę, która zagwarantuje ci otrzymanie oczekiwanego efektu zabezpieczeń.
  7. Poznasz wady i zalety konkretnych zabezpieczeń i w jakich warunkach należy je stosować, dzięki czemu będziesz mógł ocenić projekty i koncepcje przedstawiane przez wykonawców zabezpieczeń